Wanda: Opowieść o Sile Życia i Śmierci

Biografia Wandy Rutkiewicz Anny Kamińskiej(⭐️⭐️⭐️⭐️) to nie jest książka ‘o górach’, których na polskim rynku jest wiele. Jest to natomiast bardzo wciągające, rzetelnie przygotowane studium psychologiczne jednej z najlepszych himalaistek w historii. Rutkiewicz poznajemy dzięki bezcennym anegdotom i spostrzeżeniom osób, którymi Wanda się otaczała na różnych etapach swojego życia. Całość tworzy niezmiernie przejrzysty, w żadnym wypadku niejednoznaczny obraz kobiety, która przez swoją pasję już za życia stała się legendą.

Ważne było dla mnie jednak aby podczas czytania tej książki zadawać sobie pytanie; czy Wanda Rutkiewicz byłaby postacią równie kontrowersyjną w oczach innych, gdyby była mężczyżną?